Fia-Stina Sandlund

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the Actionwork / Aktionsverket / 2006

Action in the form of a guided tour of the Stockholm’s leading auction house, Auktionshuset, 2004. About quality, translated into economic capital. The video documentation of the action was auctioned as a DVD titled Aktionsverket. The DVD was listed in the auction catalogue with the lowest reserve. A cover letter with the DVD requested that the buyer distribute the DVD as much as possible.

Quote from the guided tour: “Hi everyone, and welcome to this Marxist-Leninist-communist-feminist guided tour. I’d like to warn you that this tour is not totally symmetrical with the usual one at Auktionsverket…”

Mailutskick som gjordes inför auktionen

from: Fia-Stina Sandlund
subject: dags att köpa Aktionsverket på Auktionsverket

Hej,
Nu på torsdag den 4:e november kl 18 00 är det dags att bege sig till Stockholms Auktionsverk på Nybrogatan och lägga bud på ett nytt konstverk av Fia-Stina Sandlund. Verket består av en DVD med en dokumenterad aktion i form av en guidad visning som Fia-Stina Sandlund gjorde av “Moderna Kvalitén” på Auktionsverket i förra veckan. Verket har ett utropspris på 2000-3000 kr vilket är alldeles för lite. Utropspriserna saknar verklighetsförankring. Säkra källor i konstbranschen skvallrar om att det här verket kan komma att bli mycket värdefullt i framtiden. Förutom DVDn medföljer ett vackert brev från konstnären till köparen. Konstnären ser helst köpare med goda möjligheter att sprida DVDn vidare. Du som köper kanske har en DVD-brännare hemma, möjlighet att lägga upp den på nätet, jobbar på ett förlag, galleri, museum, Sveriges Television, CNN (gärna internationellt alltså), Sandrew, SF eller en kulturbetonad shop?

Email invitation prior to the event

from: Fia-Stina Sandlund
subject: time to buy dags Aktionsverket at Auktionsverket

Hi,
On Thursday November 4, 6 pm it’s time to get down to Stockholm’s Auktionsverk and bid for a new work of art by Fia-Stina Sandlund. The work of art consists of a DVD with a documented action in the form of a guided tour, which Fia-Stina Sandlund did for “Moderna Kvalitén” (Modern Quality) at Auktionsverket last week. The opening price is 2000-3000 kronor which is way too low. Opening prices bear no relation to reality. Reliable sources in the art world have hinted that this work of art could become very valuable in the future. The DVD comes complete with a lovely letter from the artist. The artist prefers buyers who have good opportunities to distribute the DVD further. Perhaps you can burn DVDs at home, or can publish it on the internet, or you work at a publishers, gallery, museum, Swedish TV, CNN (international distribution is fine), film distributors or a shop with a cultural slant? The DVD cover is shown below. For more info, please contact the artist.

Download Aktionsverket map as PDF

Built with Indexhibit